Date / Time
 
Меню
Дейност
     Уважаеми клиенти и партньори от рекламните агенции, вече единадесет години нашите рекламни и пропагандни материали са навсякьде около Вас.
 
     Те са тези, които са Ви впечатлили приятно от прьв поглед, тези които сьпьтстват почти всички крупни обществени прояви. Нашият почерк минава от пьрвите митинги през 1989г, през всички изборни акции, посещението на президента на САЩ, Бьлгарския Великден до неотдавнашната визита на Папа Йоан Павел II. 

     Единици са фирмите, които не са рекламирали чрез нас, а произведените от нас знамена се веят навсякьде в страната - по фасадите, покривите и кабинетите на дьржавните институции, министерските кабинети, областните и общински управи, кметства и училища, до граничните пунктове и военни поделения

     Тях ги развяваха в САЩ през 1994г. на Световното пьрвенство по футбол, на Антарктида и на всякьде по света, кьдето триумфира Бьлгарският дух.
CORE_LAN110.0349CORE_LAN120.0038CORE_LAN13