Date / Time
 
Меню
Изисквания към файловете
     За коректно подадена поръчка, е нужно да представите готовите файлове в офиса ни, по възможност да бъдат придружени от цветна мостра - цветен отпечатък, за който смятате че представя точните цветове.
     Това може да бъде: отпечатано на принтер копие, печатани рекламни материали
на които се вижда желания цвят, визитна картичка.


     Ако искате предварително да Ви бъде отпечатана  мостра / практикува се за по-големи тиражи от едно изделие/ и имате точно фиксиран срок в
който искате да получите продукта, срока започва да тече/измества се от момента в който одобрите на място в офиса ни пробния отпечатък.


     Ако все пак нямате възможност да подадете поръчката в офиса ни  за по-добър краен резултат, моля спазвайте доколкото е
възможно изброените по-надолу изисквания:
     1.Изпратените файлове трябва да бъдат в CMYK, векторен формат,всички текстове в криви. Създадени или позволяващи импорт в CorelDraw версия 9!

     Важно: При векторния формат  резолюцията е без значение, изображението може да се увеличава практически безкрайно, докато при растерен
формат изображението е съставено от точно зададен във файла брой пиксели - при увеличение на размера, пикселите не увеличават пропорционално броя си, а в краен резултат изображението влошава качеството си.


     2.Резолюцията на изображенията трябва да бъде:

-за печат върху Винил- поне  100 dpi при мащаб 1:1
-за пълноцветен печат на плат- поне  150 dpi при мащаб 1:1


     Важно: Ако имате файл/изображение с лошо качество, и за да получите по-голям като резолюция файл, изкуствено добавите dpi /точки/, крайният
резултат може да не е с добро качество.

     При създаването на файлове, препоръчително е да не използвате програми които не могат да запазят файл с резолюция по-голяма от 72 dpi!


     3.Ако Вашият изходен файл е в друг стандарт / RGB или Pantone/и за да можем да  изпълним поръчката Ви за печат, е задължително цветовете се
преобразуват в CMYK, като при тази операция се получава изместване/промяна на цветовете, получава се разлика от оригиналния файл!
 
     Пример за
това е файл създаден в Microsoft WORD, който след това се пуска за печат: крайния резултат се различава до голяма степен с оригинала.
CORE_LAN110.0257CORE_LAN120.0027CORE_LAN13